เม็กซิโกหิ้วถุงผ้า-ตะกร้า จับจ่ายซื้อของ

2 ม.ค. 2020 10:24:11 สำนักข่าวไทย

เม็กซิโก 2 ม.ค. – ชาวเม็กซิโกต้องกลับไปใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าสำหรับการออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าอีกครั้ง หลังกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

ร้านค้าที่ฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับเงิน ส่วนใหญ่จึงหาทางออกด้วยการจำหน่ายถุงใส่ของให้แก่ลูกค้า ประชาชนบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้ แต่คนส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ตาม ชาวเม็กซิโกมักไม่ได้ใช้ถุงพลาสติกเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง แต่จะนำมาใช้ระโยชน์ต่อ เช่นใส่ขยะมูลฝอย.

CR: สำนักข่าวไทย