ไต้หวันผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการแทรกซึม

31 ธ.ค. 2019 16:44:38 สำนักข่าวไทย

ไทเป 31 ธ.ค. – รัฐสภาไต้หวันลงมติในวันนี้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายต่อต้านการแทรกซึม เพื่อต่อสู่กับภัยคุกคามที่มองว่าจะมาจากประเทศจีน ในขณะที่ไต้หวันกำลังเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 11 มกราคมนี้

กฎหมายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามมาอย่างยาวนานในการต่อสู้กับสิ่งที่ชาวไต้หวันหลายคนมองว่าเป็นความพยายามของจีนในการเข้ามามีอิทธิพลเหนือการเมืองและกระบวนการประชาธิปไตยในไต้หวัน ผ่านทางการให้เงินทุนสนับสนุนอย่างผิดกฎหมายแก่นักการเมืองและสื่อ หรือ วิธีอื่น ๆ ที่ทำอย่างลับๆ  คาดว่าการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้จะยิ่งทำให้ความตึงเครียดระหว่างไต้หวันกับจีนทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก สมาชิกพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า กล่าวภายหลังร่างกฎหมายได้รับความเห็นชอบว่า การที่จีนเพิ่มบทบาทในเวทีโลกถือเป็นภัยต่อทุกประเทศ และไต้หวันก็กำลังเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ ไต้หวันอยู่ในจุดเผชิญหน้ากับการแทรกซึมของจีนและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีกฎหมายต่อต้านการแทรกซึมเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชน สมาชิกรัฐสภาจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ลงมติผ่านร่างกฎหมายนี้ด้วยคะแนนเสียง 67 เสียงต่อ 0 สมาชิกสภาจากพรรคก๊กมินตั๋ง ซึ่งเป็นฝ่ายค้านและต้องการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจีน ไม่ได้เข้าร่วมในการลงคะแนนครั้งนี้ ภายใต้กฎหมายนี้ ให้เครื่องมือทางกฎหมายในการหยุดยั้งจีนในการให้เงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในไต้หวัน เช่น การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และจะมีผลบังคับใช้เมื่อนางไช่ ลงนามประกาศเป็นกฎหมายในเดือนมกราคม.

CR: สำนักข่าวไทย