จีนเตรียมมาตรการรองรับคลื่นคนเดินทางตรุษจีนเดือนหน้า

26 ธ.ค. 2019 16:07:42 สำนักข่าวไทย

ปักกิ่ง 26 ธ.ค.- ทางการจีนเตรียมมาตรการหลายอย่างรองรับผู้คนที่จะเดินทางครั้งใหญ่ช่วงตรุษจีนเดือนหน้า เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น

ตรุษจีนปี 2563 ตรงกับวันที่ 25 มกราคม เว็บไซต์คณะกรรมาธิการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติคาดว่า จะมีการเดินทางมากถึง 3,000 ล้านเที่ยวในช่วง 40 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมถึง 18 กุมภาพันธ์ เพราะผู้คนทั่วประเทศจะเดินทางไปกลับเพื่อฉลองปีใหม่ตามปฏิทินจีนพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัว แม้ว่าช่วงวันหยุดจะมีเพียงสัปดาห์เดียวคือวันที่ 24-30 มกราคมก็ตาม การเดินทางด้วยยวดยานน่าจะลดลงร้อยละ 1.2 ต่อปีเหลือ 2,430 ล้านเที่ยว แต่การเดินทางด้วยรถไฟน่าจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8 เป็น 440 ล้านเที่ยว เช่นเดียวกับการเดินทางด้วยเครื่องบินที่น่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เป็น 79 ล้านเที่ยว และการเดินทางด้วยเรือที่น่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เป็น 45 ล้านเที่ยว 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติระบุว่า หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเพิ่มศักยภาพการเดินทางให้มากขึ้น เช่น ใช้ประโยชน์รางรถไฟใหม่ให้เต็มที่ เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน เพิ่มการประสานงานระหว่างรถไฟฟ้า รถโดยสาร และรถแท็กซี่ กับการรถไฟและสำนักงานการบินพลเรือน เตรียมพร้อมรับมือกับการจราจรติดขัด สภาพอากาศเลวร้าย และอันตรายต่าง ๆ ขณะเดียวกันต้องปรับปรุงระบบการจองตั๋วออนไลน์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจำหน่ายตั๋วโดยสาร.

CR: สำนักข่าวไทย