IMF เตือนรัฐบาลอินเดีย เน้นแก้ปัญหาหนี้สาธารณะแทนใช้มาตรการกระตุ้นศก.

24 ธ.ค. 62 16:14 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

   สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ออกมาเตือนให้รัฐบาลอินเดียให้หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2020 และหันไปมุ่งเน้นการลดหนี้สาธารณะเพื่อให้มีอิสระทางการเงินในการลงทุนมากขึ้น

  โดยรัฐบาลอินเดียมีเป้าหมายที่จะลดการขาดดุลในปีงบประมาณปัจจุบัน (เม.ย 19 – มี.ค.20) ให้มาอยู่ที่ระดับ 3.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งรัฐบาลอินเดียได้ใช้นโยบายทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงขาลง นอกจากนี้ IMF ยังได้ปรับเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 8.5%

  นาย Gita Gopinath หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF เผยว่า IMF ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการเจริญโตของเศรษฐกิจอินเดียในปีงบประมาณปัจจุบัน (เม.ย 19 – มี.ค.20) มาอยู่ที่ระดับ 6.1% ซึ่งสูงกว่าที่ธนาคารกลางอินเดียได้คาดการณ์ไว้ที่ 5% นอกจากนี้ IMFได้คาดการณ์ว่าหนี้ภาครัฐของอินเดียในปีงบประมาณปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 68.1% ของ GDP ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี โดยผู้บริหารของ IMF ได้แนะนำให้รัฐบาลอินเดียใช้มาตรการในการลดหนี้เพื่อให้อยู่ในระดับเป้าหมายที่ระดับ 60% ของ GDP

  ทั้งนี้เมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา Moody’s Investors Service ได้ปรับลดแนวโน้มการประเมินเครดิตของอินเดีย จากเสถียรภาพเป็นลบ ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตของธนาคารในอินเดีย , การชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมไปถึงการที่หนี้สาธารณะของอินเดียเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้ผลให้ธนาคารอินเดียปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาถึง 5 ครั้งปีนี้ รวมถึงการประกาศใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินจนกว่าเศรษฐกิจของอินเดียจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

รายงาน    ภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

CR: Efinancethai