คาดว่าผู้คนที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งขาเข้า-ขาออกที่สนามบินนาริตะช่วงวันหยุดปีใหม่อาจมากกว่า 1 ล้านคน

Dec 20 , 2019. NHK World.

คาดว่าจะมีผู้คนกว่า 1 ล้านคนที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสิ้นปีและวันปีใหม่โดยใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออกที่ท่าอากาศยานนาริตะ ใกล้กรุงโตเกียว

เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานนาริตะคาดการณ์ว่าผู้โดยสารราว 1 ล้าน 2 หมื่นคนจะใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศระหว่างวันที่ 27 ธันวาคมถึงวันที่ 5 มกราคม เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าคาดว่าจะมีผู้คนที่เดินทางไปต่างประเทศมากกว่า 62,000 คนในวันที่ 28 ธันวาคม ซึ่งจะเป็นจำนวนของผู้เดินทางไปต่างประเทศที่มากที่สุดในหนึ่งวัน ขณะที่การเดินทางกลับมาญี่ปุ่นน่าจะคับคั่งที่สุดในวันที่ 4 มกราคม โดยคาดว่าผู้คนกว่า 60,000 คนจะเดินทางกลับในวันดังกล่าว

นายอากิฮิโกะ ทามูระ ประธานบริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ระบุว่าผู้คนจำนวนมากมีวันหยุดยาว 9 วัน และว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมได้แก่เมืองต่าง ๆ ในสหรัฐและทวีปยุโรป ตลอดจนสถานพักตากอากาศที่ฮาวายและกวม

คาดว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้อาจลดลงร้อยละ 20 ท่ามกลางความสัมพันธ์อันตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้

CR: NHK World