รัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่างงบประมาณสูงเป็นประวัติการณ์

Dec 18 , 2019 . NHK World

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่างงบประมาณที่สูงเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณหน้า มีมูลค่าราว 102.6 ล้านล้านเยน โดยค่าใช้จ่ายหลักเกี่ยวข้องกับประชากรที่สูงอายุของญี่ปุ่น

คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติร่างงบประมาณ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม

มีการตั้งงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์สำหรับการประกันสังคม ถึง 35.8 ล้านล้านเยน ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังจะให้บริการเนอสเซอรีและการดูแลก่อนวัยเรียนฟรี ส่วน การศึกษาระดับสูงจะเรียนฟรี สำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ

งบประมาณเกือบ 1.8 ล้านล้านเยน จะถูกวางแผนให้กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติ

นอกจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ก็จะได้รับงบประมาณด้วย งบประมาณราว 3,600 ล้านเยน จะจัดสรรให้กับการประยุกต์ใช้เครือข่าย 5G ในท้องถิ่น สำหรับการเกษตร และบริการทางการแพทย์

CR: NHK World