ญี่ปุ่นกำลังร่างมาตรการป้องกันการลักลอบนำพันธุกรรมวัววากิวออกนอกญี่ปุ่น

Dec 18 , 2019. NHK World.

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น กำลังวางแผนที่จะออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำไข่ที่ปฏิสนธิแล้วและสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของวัวพันธุ์วากิวออกนอกญี่ปุ่น

ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ นอกจากนี้ เมื่อปีแล้วยังมีการจับกุมที่เกี่ยวข้องกับความพยายามลักลอบนำไข่และอสุจิของวัววากิวไปจีนอีกด้วย

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญประชุมกันเมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม คณะกรรมการกล่าวว่า การพัฒนาพันธุ์วัววากิวถือเป็นงานสร้างสรรค์ทางปัญญาของผู้เพาะพันธุ์ ดังนั้น พันธุกรรมของวัววากิวควรจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายในฐานะทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการเสนอมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันการลักลอบ ซึ่งรวมถึง การทำให้สามารถขอการคุ้มครองชั่วคราวได้และการสร้างมาตรฐานของการคำนวณค่าเสียหาย คณะกรรมการกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ควรจะมีการพิจารณาการร่างโทษทางอาญาใหม่สำหรับการทำผิดกฎหมายกรณีร้ายแรง

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังชี้ว่า ควรมีการบังคับให้ผู้เพาะพันธุ์และคนอื่น ๆ จัดเก็บสถิติการซื้อขายพันธุกรรมวัววากิวอย่างเคร่งครัด

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น มีแผนที่จะยื่นร่างกฎหมายที่การประชุมสามัญของรัฐสภาในปี

CR: NHK World.