ศาลฎีกาอินเดียไม่รับคำร้องระงับใช้ ก.ม.สัญชาติแก้ไขใหม่

18 ธ.ค. 2019 16:22:49 สำนักข่าวไทย

นิวเดลี 18 ธ.ค.- ศาลฎีกาอินเดียไม่รับคำร้องขอให้ระงับการบังคับใช้กฎหมายสัญชาติฉบับแก้ไขหรือซีเอเอ (CAA) ที่ทำให้เกิดการประท้วงทั่วประเทศ แต่จะเปิดการไต่สวนในเดือนหน้าว่ากฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

ประธานศาลฎีกาอินเดียกล่าววันนี้ว่า ไม่รับคำร้องขอให้ระงับการบังคับใช้ซีเอเอที่มีผลตั้งแต่สัปดาห์ก่อน แต่จะเปิดการไต่สวนคำร้องในวันที่ 22 มกราคมว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทนายความของคณะผู้ยื่นคำร้องเผยว่า ได้ยื่นขอให้ศาลฎีการะงับการใช้ซีเอเอ และว่ากฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่รับรองว่าประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 

ซีเอเอจุดกระแสประท้วงตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นร่างกฎหมายสัญชาติฉบับแก้ไขหรือซีเอบี (CAB) รัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดียืนยันว่า กฎหมายนี้ต้องการคุ้มครองชนกลุ่มน้อยที่ถูกกดขี่ในสามประเทศเพื่อนบ้านประกอบด้วยอัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ปากีสถาน ด้วยการให้สัญชาติแก่คนเหล่านี้ทันที หากพิสูจน์ได้ว่าพำนักในอินเดียก่อนปี 2558 ส่วนสาเหตุที่ยกเว้นชาวมุสลิมเพราะเป็นประชากรส่วนใหญ่ในสามประเทศนี้อยู่แล้ว จึงไม่ถูกกดขี่ ผู้ประท้วงในอินเดียแย้งว่า การยกเว้นชาวมุสลิมสะท้อนถึงอคติที่หยั่งรากลึกต่อชาวมุสลิมในอินเดียที่มีอยู่ร้อยละ 14 ถือเป็นประชากรมุสลิมมากเป็นอันดับสามของโลก 

ก่อนหน้านี้รัฐบาลโมดีได้เพิกถอนสถานภาพพิเศษของรัฐแคชเมียร์ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ขณะที่ศาลมีคำสั่งไฟเขียวให้ก่อสร้างวัดฮินดูในจุดที่เคยเป็นที่ตั้งของมัสยิดซึ่งถูกกลุ่มชาตินิยมฮินดูทำลายราบคาบ.

CR: สำนักข่าวไทย