เวียดนามเรียกร้องจีน ‘อดกลั้นมากขึ้น’ เรื่องทะเลพิพาท

พุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 07.49 น. เดลินิวส์

เวียดนามซึ่งเตรียมทำหน้าที่ประธานอาเซียนปีหน้า แสดงความหวังว่ารัฐบาลปักกิ่ง “จะมีความอดทนมากขึ้น” เรื่องทะเลจีนใต้ เพื่อความสงบสุขของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่จีนได้ประท้วงการที่มาเลเซียยื่นเรื่องต่อยูเอ็น เพื่อขอแก้การปักปันไหล่ทวีปทางเหนือที่ติดกับทะเลพิพาท

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ว่านายเหวียน ดกว๊ก สึ่ง รมช.กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม กล่าวเมื่อวันอังคาร ว่าในฐานะที่รัฐบาลฮานอยจะทำหน้าที่ประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( อาเซียน ) ในปีหน้า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในส่วนของสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องทะเลจีนใต้นั้น รัฐบาลปักกิ่งจะมีท่าทีอดกลั้นมากขึ้นและถอยห่างจากการเข้ามาทำกิจกรรมทางทหารรวมถึงกิจกรรมอื่นใดในบริเวณนี้ เนื่องจากพฤติการณ์ของอีกฝ่ายในทะเลจีนใต้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ใช่เพียงเป็น “การคุกคาม” ต่ออธิปไตยทางทะเลของเวียดนาม แต่ยังส่งผลกระทบถึงอีกหลายประเทศร่วมภูมิภาค ซึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายในอนาคตเช่นกัน เพียงแต่ประเทศเหล่านั้นยังไม่ได้แสดงท่าที “แบบเดียวกัน” กับเวียดนาม

ทั้งนี้ จีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เวียดนามมีพรมแดนทางเหนือติดกัน ประกาศอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ “แทบทั้งหมด” ในทะเลจีนใต้ โดยใช้หลักฐานคือ “แผนที่เส้นประเก้าเส้น” สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลฮานอยและอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นอกจากเวียดนามแล้วยังมีฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และบรูไน อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงการประชุมร่วมกันของอาเซียน การหารือในประเด็นทะเลจีนใต้กลับเผชิญกับ “ทางตัน” มาตลอด และการเจรจาระหว่างอาเซียรกับจีนเรื่องแนวทางปฏิบัติ ( ซีโอซี ) ว่าด้วยทะเลจีนใต้ยังไม่คืบหน้ามากนัก

ในเวลาเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์เรื่องการดำเนินการผ่านช่องทางการทูต “ที่เหมาะสม” ต่อการที่มาเลเซียยื่นเรื่องต่อสหประชาชาติ ( ยูเอ็น ) เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการขอกำหนดอาณาเขตทางทะเลในส่วนของไหล่ทวีป ที่อยู่นอกชายฝั่งทางเหนือของประเทศใหม่ ซึ่งรัฐบาลปักกิ่งวิจารณ์ว่าเป็นการก้าวล่วงอธิปไตย สิทธิด้านอธิปไตย และขอบเขตอำนาจยุติธรรมของจีนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

อนึ่ง อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ( อันคลอส ) ฉบับปี 2525 ระบุว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะคือบริเวณประชิดและอยู่ถัดจากทะเลอาณาเขต และต้องขยายออกไปไม่เกิน 200 ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน ส่วนไหล่ทวีปคือพื้นดินใต้ทะเลและชั้นดินที่อยู่ลึกลงจากผิวดินใต้ทะเล มีอาณเาขตไม่เกิน 350 ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน และไม่เกิน 100 ไมล์ทะเลจากเส้นชันความลึก 2,500 เมตร.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES

CR: เดลินิวส์