รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้ส่วนลดภาษีการลงทุนในเครือข่าย 5G

DEC 11 , 2019. NHK World.

รัฐบาลญี่ปุ่นและพรรคร่วมรัฐบาล มีแผนที่จะให้ส่วนลดภาษีกับบรรดาบริษัท ที่ลงทุนในเครือข่ายการสื่อสาร 5G

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจะอนุญาตให้บริษัทต่าง ๆ ที่พัฒนาสถานีฐาน 5G ได้รับส่วนลดภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 15 ของเงินลงทุน เป็นเวลา 2 ปีงบประมาณ

ภาคธุรกิจจำเป็นต้องได้รับใบรับรองจากรัฐบาลว่า ไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ จึงจะได้สิทธิ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังมีแผนที่จะตัดลดภาษีนิติบุคคล ที่บริษัทผลิตไฟฟ้าจ่ายให้กับทางการท้องถิ่น โดยเปลี่ยนอัตราภาษีและวิธีการคำนวนภาษี

CR: NHK World