ข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐจะมีผลตั้งแต่ต้นปีหน้า

DEC 10 , 2019. NHK World.

ข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าได้เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดที่จำเป็นแล้ว

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ตกลงเรื่องเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เมื่อเดือนกันยายน และรัฐสภาญี่ปุ่นได้มีมติเห็นชอบข้อตกลงเมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม

ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าในการนี้ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐ เนื่องจากเป็นกระบวนการทางลัด

ข้อตกลงนี้ระบุว่าญี่ปุ่นจะลดอัตราภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้าเกษตรของสหรัฐ แต่จะไม่ลดเกินกว่าระดับที่ระบุไว้ในความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ TPP ซึ่งเป็นข้อตกลงที่สหรัฐได้ถอนตัวออกไป

ผู้นำญี่ปุ่นและสหรัฐเห็นพ้องกันว่าสหรัฐจะงดการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรที่เก็บจากรถยนต์ของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นต้องการให้สหรัฐยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรทั้งหมดจากยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในเรื่องนี้ญี่ปุ่นและสหรัฐเห็นพ้องกันว่าจะเจรจาต่อไป

ญี่ปุ่นและสหรัฐมีแผนจะเริ่มการเจรจารอบใหม่ภายใน 4 เดือนหลังจากที่ข้อตกลงใหม่มีผลบังคับใช้

CR: NHK World