แพน้ำแข็งในฮอกไกโดอาจหายไปภายในสิ้นสุดศตวรรษนี้

DEC 10 , 2019. NHK World

คณะนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระบุว่าแพน้ำแข็งอาจจะหายไปจากจังหวัดฮอกไกโด ทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่นในช่วงสิ้นสุดศตวรรษนี้

แพน้ำแข็งจากพื้นที่ชายฝั่งของรัสเซียจะสามารถพบเห็นได้บริเวณนอกชายฝั่งของอาบาชิริและพื้นที่อื่น ๆ ในทุก ๆ ฤดูหนาว โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจำนวนมาก

คณะนักวิจัยจากพิพิธภัณฑ์น้ำแข็งทะเลโอค็อตสก์แห่งฮอกไกโดได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเฉลี่ยและจำนวนแพน้ำแข็งที่พบเห็นจากสถานที่ต่าง ๆ 4 แห่งในช่วง 15 ปีนับจนถึงปี 2552 โดยคณะนักวิจัยดังกล่าวได้วิจัยผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ คาดว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แพน้ำแข็งที่ก่อตัวในพื้นที่ชายฝั่งของรัสเซียจะไม่เคลื่อนลงมายังฮอกไกโด

นายชูเฮ ทากาฮาชิ ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์น้ำแข็งทะเลโอค็อตสก์ระบุว่า การที่แพน้ำแข็งในฮอกไกโดหายไปนั้นเกิดขึ้นเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้

CR: NHK World