ญี่ปุ่นหวังให้อินเดียยังคงอยู่ในข้อตกลงการค้าอาร์เซ็ป

NOV 09 , 2019. NHK World

รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น จะเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียในสัปดาห์นี้ โดยมุ่งหวังจะสนับสนุนให้รัฐบาลอินเดีย ยังคงอยู่ร่วมในข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคตามแผนที่วางไว้

นายฮิโรชิ คาจิยามะ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม จะพบกับรัฐมนตรีของอินเดียที่รับผิดชอบในการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป โดยนายคาจิยามะจะออกเดินทางในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม เพื่อเยือนอินเดียเป็นเวลา 2 วัน

นายคาจิยามะจะเสนอมาตรการ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของอินเดีย ที่มุ่งเน้นที่เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรการนี้รวมถึงการให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศของญี่ปุ่นที่มีแผนจะร่วมทุนในอินเดีย

คาดกันว่าเขาจะสนับสนุนอินเดียให้เพิ่มกำลังการผลิตในการเกษตรและประมง ด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีของญี่ปุ่น

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ของอินเดียได้ชี้ว่า อินเดียอาจถอนตัวจากการเจรจาอาร์เซ็ป ที่มีสมาชิก 16 ชาติ

CR: NHK World