วุฒิสภาญี่ปุ่นลงมติรับรองข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหรัฐ

Dec 04 ,2019. NHK World.

สมาชิกวุฒิสภาของญี่ปุ่นได้ลงมติ รับรองข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหรัฐ

ญี่ปุ่นและสหรัฐหวังที่จะทำให้ข้อตกลงการค้านี้ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม ปีหน้า

ญี่ปุ่นจะเปิดตลาดให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตรของสหรัฐ แต่ว่าจะไม่เกินไปกว่าระดับที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ ในความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ TPP ซึ่งสหรัฐได้ถอนตัวไปในเวลาต่อมา

ญี่ปุ่นจะลดภาษีศุลกากรของเนื้อวัวและเนื้อหมูจากสหรัฐ

ข้าวเป็นประเด็นสำคัญสำหรับญี่ปุ่น ตามข้อตกลงนี้ ญี่ปุ่นจะยังคงภาษีศุลกากรที่สูงกับข้าว และจะไม่กำหนดโควต้านำเข้าข้าวจากสหรัฐแบบปลอดภาษี 70,000 ตันต่อปี นี่ถูกมองว่าเป็นการยอมอ่อนข้อให้ของฝ่ายสหรัฐ

ในด้านการส่งออกของญี่ปุ่นไปยังสหรัฐ โควต้าสำหรับเนื้อวัวอัตราภาษีต่ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะขยายโอกาสในการเพิ่มการส่งออกของเกษตรกรชาวญี่ปุ่น

รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศจะเจรจาต่อเนื่องเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของญี่ปุ่น

CR: NHK World.