ญี่ปุ่นจะให้เงินสนับสนุน 3,000 ล้านดอลลาร์แก่ประเทศอาเซียนใน 3 ปี

Nov 02 , 2019. NHK World.

นายโทชิมิตสึ โมเตงิ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศแผนที่จะให้เงินสนับสนุนสูงสุด 3,000 ล้านดอลลาร์แก่ประเทศต่าง ๆ ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายโมเตงิระบุในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคมว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะขยายการลงทุนซึ่งรวมถึงเงินทุนภาคเอกชน ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2565

เขากล่าวว่า แผนดังกล่าวแสดงถึงคำมั่นของญี่ปุ่นที่จะสร้างการพัฒนาที่เสรีและเป็นธรรมภายในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยจัดสรรทางเลือกทางเศรษฐกิจใหม่ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ได้กล่าวกับบรรดาผู้นำชาติอาเซียนที่การประชุมสุดยอดเมื่อเดือนที่แล้วว่า ญี่ปุ่นมีแผนจะเพิ่มการลงทุนในประชาคมอาเซียนโดยผ่านองค์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือไจก้า

นายอาเบะระบุว่า การลงทุนนี้มุ่งหมายที่จะทำให้อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างเป็นจริง และจะใช้เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงรวมทั้งความริเริ่มอื่น ๆ

CR: NHK World