สนามกีฬาแห่งชาติสนามใหม่ของญี่ปุ่นสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

NOV 30 , 2019. NHK World

สนามกีฬาหลักสำหรับโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2020 เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

การตรวจสอบสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่นี้สิ้นสุดลงเมื่อเที่ยงวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน หลังจากงานการก่อสร้างที่เริ่มเมื่อ 3 ปีก่อนเสร็จสิ้นเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน

สนามกีฬาแห่งนี้ประกอบด้วยเทคนิคก่อสร้างแบบญี่ปุ่น และใช้ไม้จากทุกจังหวัดทั้งหมด 47 จังหวัดของญี่ปุ่น โดยมีอัฒจันทร์ 3 ชั้น มีหลังคากว้าง 60 เมตรคลุมบางส่วนของที่นั่งทั้งหมดประมาณ 60,000 ที่นั่ง

พิธีเปิดและปิดงานตลอดจนการแข่งขันกรีฑาจะจัดที่สนามกีฬาแห่งนี้ ค่าก่อสร้างคือ 152,900 ล้านเยน หรือราว 42,000 ล้านบาท และอยู่ภายในขอบเขตงบประมาณของรัฐบาล

สนามกีฬาแห่งนี้ผ่านการปรับแบบหลังจากแผนแรกถูกยกเลิกไปเพราะต้นทุนประเมินสำหรับการก่อสร้างตามแบบนั้นสูง และเพราะปัจจัยอื่น ๆ

CR: NHK World