ศาลสั่ง รบ.อินเดีย ‘จ่ายค่าชดเชยประชาชน’ หากแก้ปัญหามลพิษไม่ได้

Nov 29, 2019( Last update Nov 29, 2019 14:13 ) VoiceTV

ศาลฏีกาอินเดียตัดสินว่า รัฐบาลมีหน้าที่รักษาสภาพแวดล้อมให้ดี เพื่อประชาชนจะได้มีสุขภาพที่ดี หากล้มเหลวก็ต้องจ่ายค่าชดเชย

รัฐบาลอินเดียระดมกำลังสมองและหาแนวทางแก้ไข ‘ปัญหาสิ่งแวดล้อม’ หลังศาลฎีกาของอินเดียมีคำตัดสินเมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้รัฐบาลท้องถิ่นในกรุงนิวเดลี รัฐปัญจาบ รัฐหรยาณา และรัฐอุตตรประเทศ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อกำจัดปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และปัญหาขยะ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังในพื้นที่เหล่านี้มานานหลายปี

ศาลฏีกากำหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นในทุกพื้นที่มีเวลาประมาณ 10 วัน ไปจนถึง 6 สัปดาห์ หลังจากวันที่ศาลตัดสิน ผลักดันให้เกิดมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษออกมาให้ได้ พร้อมย้ำว่า ถ้ารัฐบาลและหน่วยงานรัฐล้มเหลวในการดูแลรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาน ก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและมลพิษด้านอื่นๆ ในอนาคต

สื่อของอินเดียรายงานด้วยว่า คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาลงมติอย่างหนักแน่นว่า รัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งยังเปรียบเทียบมลพิษทางอากาศในกรุงนิวเดลีและหลายรัฐของอินเดียว่าไม่ต่างอะไรกับ ‘ห้องรมแก๊ส’ ในยุคกองทัพนาซีเยอรมนี ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสังหารหมู่ผู้ที่ถูกกักกัน

ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศในอินเดียมีหลายปัจจัย ทั้งการปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง การเผาที่ดินเกษตรเพื่อเตรียมหน้าดินสำหรับเพาะปลูก การใช้ยานยนต์เก่าที่ใช้น้ำมันดีเซล รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงทำจากมูลวัวอัดเป็นก้อน ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมาก

ศาลถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องหาทางกำกับดูแลแก้ไขให้การใช้ชีวิตหรือการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ‘น้อยที่สุด’ พร้อมทั้งแนะนำว่ารัฐบาลอาจจะต้องติดตั้งหอฟอกอากาศในหลายพื้นที่อย่างเร่งด่วน 

อย่างไรก็ตาม ศาลอินเดียย้ำเพิ่มเติมว่า หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นที่กำกับดูแลแม่น้ำลำคลอง ก็ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างจริงจังเช่นกัน เพราะไม่มีบันทึกการตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำในหลายรัฐมาเป็นเวลานาน ทั้งที่แม่น้ำสาขาในบางรัฐ เชื่อมต่อกับแม่น้ำคงคาและยมุนา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประชาชนชาวอินเดียนับล้านๆ คน การปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ถือเป็นการไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่และสังคม

คำตัดสินของศาลฎีกาอินเดียที่เรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาล เป็นการอ้างอิงเนื้อหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญของอินเดีย ที่ระบุว่า “ประชาชนมีสิทธิจะมีชีวิตที่ดี ปราศจากมลพิษต่างๆ ทั้งปวง” ขณะที่องค์การอนามัยโลกประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่า คุณภาพอากาศโดยเฉลี่ยในหลายเมืองของอินเดีย เข้าขั้น ‘เลวร้าย’ ติดอันดับต้นๆ ของโลก

ส่วนสถานการณ์มลพิษทางอากาศของอินเดียช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ากรุงนิวเดลีมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 เฉลี่ยสูงสุด 339 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 1 ถึง 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เป็นเกณฑ์ปลอดภัยสำหรับสุขภาพร่างกายของมนุษย์

ที่มา: BBC/ The Guardian

CR: VoiceTV