การส่งออกของญี่ปุ่นไปยังเกาหลีใต้ลดลงอย่างมากในเดือนตุลาคม

NOV 28 , 2019. NHK World.

ความสัมพันธ์ทางการทูตที่ตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ยังคงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศ โดยกระทรวงการคลังญี่ปุ่นระบุว่ายอดการส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ไปยังเกาหลีใต้ลดลงอย่างมากในเดือนตุลาคม

การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารลดลงร้อยละ 58.1 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยคาดว่าการรวมตัวไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นที่ยังคงดำเนินอยู่นั้นเป็นปัจจัยหลัก

กลุ่มนักดื่มชาวเกาหลีใต้เคยเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่ซื้อเบียร์ของญี่ปุ่นจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ การส่งออกเบียร์ของญี่ปุ่นไปยังเกาหลีใต้ลดลงอย่างมากในเดือนตุลาคม ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่น ๆ เช่น สาเก มียอดการส่งออกลดลงกว่าร้อยละ 90

การส่งออกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ด้านการส่งออกอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสารกึ่งตัวนำก็ลดลงร้อยละ 49

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกวัสดุเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังเกาหลีใต้ เมื่อเดือนกรกฎาคม

CR: NHK World