เกาหลีใต้จะพักการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อจำกัดการปล่อยมลพิษ

28 พ.ย. 2019 11:55:13 สำนักข่าวไทย

โซล 28 พ.ย. – เกาหลีใต้จะพักการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน 14 โรง หรือ 1 ใน 4 ของที่มีอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า และจะพักการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน 27 โรง ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เปิดใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว ก็จะจำกัดกำลังการผลิตไว้ที่เพียง 80 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดการปล่อยมลพิษ

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย และมีโรงไฟฟ้าถ่านหินประมาณ 60 โรง โดยโรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถผลิตไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งประเทศ อย่างไรก็ตามการเผาถ่านหินก็สร้างปัญหามลพิษทางอากาศ 

ปัจจุบันเกาหลีใต้ก็พักการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอายุมากอยู่แล้ว ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เปิดใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวก็จำกัดกำลังการผลิตไว้เพียงไม่เกินร้อยละ 80.

CR: สำนักข่าวไทย