ญี่ปุ่นตอบกลับข้อกล่าวอ้างของเกาหลีใต้เรื่องการเจรจาการค้า

Nov 25 , 2019. NHK World.

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นตอบโต้ข้อกล่าวอ้างของเกาหลีใต้ที่ว่าประกาศของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการกลับมาเจรจาด้านนโยบายระหว่างสองชาติว่าด้วยการควบคุมการค้านั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้แสดงความเสียใจเกี่ยวกับประกาศของญี่ปุ่นซึ่งระบุว่าการเจรจาจะเริ่มอีกครั้งเนื่องจากเกาหลีใต้ได้แสดงความยินดีที่จะปรับปรุงระบบตรวจกำกับด้านการค้าของตน

ประกาศนี้ออกมาหลังเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจในนาทีสุดท้ายที่จะอยู่ร่วมในข้อตกลงว่าด้วยข้อมูลการทหารเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทั่วไป หรือจีโซเมีย ต่อไปอย่างมีเงื่อนไข

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นให้ข้อสังเกตผ่านบัญชีทวิตเตอร์ทางการของกระทรวงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ว่าเนื้อหาของประกาศได้รับการประสานกับเกาหลีใต้ล่วงหน้าแล้ว

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางกระทรวงเปิดเผยกับ NHK ว่าก่อนหน้านี้ ทางกระทรวงได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดของประกาศนี้แก่ฝ่ายเกาหลีใต้หลังการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามที่เกาหลีใต้เรียกร้อง นอกจากนี้ยังกล่าวว่าข้อกล่าวอ้างของเกาหลีใต้เป็นสิ่งที่น่าเสียใจและอาจนำไปสู่การบั่นทอนความไว้วางใจ

CR: NHK World