รมต.ตปท.ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ประชุมกันหลังเกาหลีใต้ประกาศระงับการแจ้งยกเลิกข้อตกลงจีโซเมีย

NOV 23 , 2019. NHK World.

เป็นที่เชื่อกันว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและของเกาหลีใต้ได้หารือกันเรื่องการตัดสินใจของเกาหลีใต้ ที่จะคงไว้ซึ่งข้อตกลงว่าด้วยข้อมูลการทหารเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทั่วไป หรือจีโซเมีย ซึ่งสองประเทศนี้ลงนามกันไว้

นายโทชิมิตสึ โมเตงิ รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่น กับนางคัง คย็อง-ฮวา รัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ พบกันที่เมืองนาโงยาทางตอนกลางของญี่ปุ่นในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู 20 ชาติ หรือ G20

รายละเอียดของการประชุมระยะเวลา 30 นาทีไม่เป็นที่ทราบกัน แต่รัฐมนตรีทั้งสองพบกัน 1 วันหลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศว่าจะระงับการแจ้งให้ญี่ปุ่นตื่นตัวเรื่องเกาหลีใต้จะยุติจีโซเมีย ซึ่งมีกำหนดหมดอายุในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน เชื่อกันว่านายโมเตงิกับนางคังหารือกันเรื่องนี้

มองกันว่านายโมเตงิได้เรียกร้องให้เกาหลีใต้แก้ไขสถานการณ์เรื่องการจ่ายเงินชดเชยแก่แรงงานช่วงสงคราม ซึ่งญี่ปุ่นพิจารณาว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

CR: NHK World