เกาหลีใต้ยืนยันพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในหมูป่าเพิ่มอีก

7 พ.ย. 2019 10:57:03 สำนักข่าวไทย

โซล 7 พ.ย. – เกาหลีใต้ยืนยันการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอีก 2 ราย โดยล่าสุดพบในซากหมูป่าที่เมืองชอวอนและเมืองปาจูที่อยู่ใกล้ชายแดนเกาหลีเหนือ ทำให้ตัวเลขการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในเกาหลีใต้ เพิ่มเป็น 22 รายแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา ยังไม่มีการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในหมูเลี้ยงเพิ่ม เกาหลีใต้พบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน โดยทุกรายที่พบ พบใกล้ชายแดนติดต่อกับเกาหลีเหนือ และนับแต่นั้นเป็นต้นมา เกาหลีใต้ก็ได้ทำลายหมู ทั้งหมูเลี้ยงและหมูป่าไปแล้วกว่า 300,000 ตัว เพื่อป้องกันการระบาดของโรค

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน แต่เป็นโรคที่ทำให้หมูถึงตายและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือวิธีรักษา เกาหลีเหนือได้รายงานต่อองค์การอนามัยโลกเรื่องการพบโรคดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่ฟาร์มใกล้ชายแดนจีนเมื่อเดือนพฤษภาคม และจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบว่าโรคดังกล่าวมีการติดต่อมาถึงเกาหลีใต้ได้อย่างไร.

CR: สำนักข่าวไทย