เด็กมัธยมต้นญี่ปุ่นราวร้อยละ 10 ประสบภาวะสายตาสั้นขั้นรุนแรง

Nov 04 , 2019. NHK World.

คณะนักวิจัยในญี่ปุ่นพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมต้นราวร้อยละ 10 อาจมีภาวะสายตาสั้นขั้นรุนแรง หรือที่เรียกกันว่า high myopia

คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยเคโอได้ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็นของเด็ก 1,416 คนที่กำลังศึกษาชั้นประถมและชั้นมัธยมต้นในกรุงโตเกียว

ทางคณะพบว่านักเรียนชั้นประถมร้อยละ 76.5 และนักเรียนชั้นมัธยมต้นอีกร้อยละ 94.9 มีภาวะสายตาสั้น

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นนั้น อย่างน้อยร้อยละ 9.9 มีภาวะสายตาสั้นขั้นรุนแรงและไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะที่ไกลจากตัวไปเกิน 17 เซนติเมตร

กล่าวกันว่า ภาวะสายตาสั้นขั้นรุนแรงเกี่ยวเนื่องอย่างมากกับความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะจอประสาทตาหลุดลอกและโรคอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้

คณะวิจัยระบุว่ากรณีที่พบนักเรียนมีภาวะสายตาสั้นนั้นกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากเด็ก ๆ ทำกิจกรรมกลางแจ้งน้อยลง

ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า ภายในปี 2593 ผู้คนราว 4,800 ล้านคนอาจประสบภาวะสายตาสั้น และ 940 ล้านคนอาจมีภาวะสายตาสั้นขั้นรุนแรง

องค์การอนามัยโลกแสดงความกังวลต่อการคาดการณ์ข้างต้น

ศาสตราจารย์คาซูโอะ สึโบตะ หัวหน้าคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยเคโอ กล่าวว่านี่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ญี่ปุ่นควรแก้ไข

CR: NHK World