ผู้นำจีนถวายเหรียญมิตรภาพแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

จันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 06.31 น. เดลินิวส์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับการทูลเกล้าฯถวายเหรียญอิสริยาภรณ์มิตรภาพ “รัฐมิตรภรณ์” จากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศแห่งชาติ เหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติ และเหรียญมิตรภาพ ให้แก่อาคันตุกะกิตติมศักดิ์ 42 ท่าน โดยพิธีจัดขึ้นภายในมหาศาลาประชาชน ใจกลางกรุงปักกิ่ง เมื่อวันอาทิตย์

สำหรับการจัดประเภทของเหรียญอิสริยาภรณ์ทั้งสามแบบนั้น ประเภทแรกคือเหรียญอิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐ มอบให้แก่บุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในฐานะ “ผู้มีคุณูปการอันใหญ่หลวง” ต่อการร่วมสร้างชาติและพัฒนาจีนให้เจริญก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้ เหรียญอิสริยาภรณ์กิตติมศักดิ์มอบให้แก่บุคคลซึ่งมีศักยภาพโดดเด่นจากหลายภาคส่วน ที่ใช้ความรู้และความสามารถในการสร้างชื่อเสียงให้จีนเป็นที่รู้จักบนเวทีโลก และเหรียญอิสริยาภรณ์มิตรภาพมอบให้แก่บุคคลซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ผู้มีบทบาทสำคัญในการสถาปนาความสัมพันธ์ กระชับและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศนั้นให้แน่นแฟ้นจนถึงปัจจุบัน และจะมีแต่ความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไปในอนาคต

ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้ง 42 ท่านนั้นเป็นชาวต่างชาติ 6 ท่านซึ่งได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์มิตรภาพ หรือ “รัฐมิตรภรณ์” รวมถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์ทรงได้รับเกียรติจากรัฐบาลปักกิ่งให้เป็นผู้แทนของกลุ่มผู้ได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์มิตรภาพในการกล่าวถ้อยแถลง ซึ่งพระองค์กระราชทานกระแสพระราชดำรัสในตอนหนึ่ง ทรงขอบคุณทางการจีน โดยทรงซาบซึ้งพระราชหฤทัยและทรงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัลอันทรงคุณค่านี้ และพระองค์จะทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยให้มั่นคง ราบรื่น และยั่งยืนตลอดไป ก่อนทรงปิดท้ายด้วยการตรัสแสดงความยินดีต่อการที่วันชาติของจีน 1 ต.ค. ในปีนี้ ตรงกับวาระครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

ขณะที่ผู้นำจีนกล่าวยกย่องผู้ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติทุกคนว่าเสมือนเป็น “วีรบุรุษ” “วีรสตรี” และ “บุคคลต้นแบบ” สำหรับชาวจีนซึ่งต้องแสดงความนับถือและให้เกียรติในระดับสูงสุด การมอบรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นการตอบแทนความซื่อสัตย์ ความทุ่มเท และคุณงามความดีของบุคคลทั้ง 42 ท่านที่มีต่อจีน.

เครดิตภาพ : REUTERS

CR: เดลินิวส์