เด็กต่างชาติเกือบ 20,000 คนในญี่ปุ่นอาจไม่ได้รับการศึกษาในระบบ

Sep 27 , 2019. NHK World

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นระบุว่าเชื่อว่ามีเด็กต่างชาติเกือบ 20,000 คนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ

ผลการสำรวจของทางกระทรวงได้เก็บข้อมูลของเด็กต่างชาติจำนวน 124,049 คนที่มีอายุ 6 ถึง 14 ปี ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลแห่งต่าง ๆ ทั่วญี่ปุ่นนับจนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้

ในจำนวนดังกล่าว มีเด็ก 1,000 คนที่ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนประถม มัธยมต้น หรือโรงเรียนนานาชาติแห่งใดเลย

ขณะที่เด็ก 18,654 คนมีสถานภาพทางการศึกษาที่ไม่สามารถระบุได้ โดยในบางกรณี เจ้าหน้าที่ของเขตเทศบาลไม่สามารถยืนยันสถานภาพของเด็กได้ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ การไปเยี่ยมบ้าน หรือวิธีอื่น ๆ ส่วนกรณีอื่น ๆ เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสำรวจข้อมูลได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ศาสตราจารย์โยชิมิ โคจิมะ จากมหาวิทยาลัยไอจิ ชูกูโตกุ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ระบุว่า มีความจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนที่มากขึ้นแก่เด็กเหล่านี้ เนื่องจากคาดว่าจำนวนของเด็กต่างชาติในญี่ปุ่นจะมีมากขึ้น จากนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่เปิดรับแรงงานชาวต่างชาติมากกว่าเดิม

CR: NHK World