เกาหลีใต้ยืนยันการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรรายที่ 9

27 ก.ย. 2019 11:40:17 สำนักข่าวไทย

โซล 27 ก.ย. – กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทเกาหลีใต้ยืนยันว่า พบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รายที่ 9 ที่เกาะคังฮวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอินชอน ทางตะวันตกของกรุงโซล ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดการระบาดของโรคใกล้พรมแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้

เกาหลีใต้พบหมูที่ป่วยเป็นโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกรรายแรกเมื่อวันที่  17 กันยายน โดยทุกกรณีพบที่พรมแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ และในจำนวน 9 รายที่ได้รับการยืนยันจนถึงขณะนี้ 5 ราย เป็นหมูจากคังฮวา ทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สุด 

กระทรวงเกษตรเกาหลีใต้ได้ขยายระยะเวลาการห้ามเคลื่อนย้ายหมูในฟาร์ม โรงฆ่า และทุกสถานที่ที่เกี่ยวข้องไปจนถึงวันเสาร์ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค โดยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่ไม่เป็นอันตรายต่อคน แต่เป็นโรคติดต่อและอันตรายต่อหมู โดยในขณะนี้ยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกัน โดยหนทางเดียวในการป้องกันการระบาดของโรค คือการทำลายหมูที่ป่วยทั้งหมด.

CR: สำนักข่าวไทย