ไทย-รัสเซียพร้อมร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นพลวัตมากขึ้นในทุกมิติ

24 กันยายน 2019 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล นายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และเน้นย้ำความพร้อมของรัฐบาลไทยในการทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียของเอกอัครราชทูตฯ พร้อมหวังว่าจะมีโอกาสให้การต้อนรับผู้แทนระดับสูงสุดของรัสเซียในการประชุมสุดยอดผู้นำ East Asia Summit (EAS) ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความร่วมมือระหว่างไทยและรัสเซียมีพลวัต โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและเวชภัณฑ์ที่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยทั้งสองประเทศจะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม Meeting on Strengthening the Preparedness for Infectious Diseases with Pandemic Potential among EAS Participating Countries ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ  

โอกาสนี้ ทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความร่วมมือด้านคมนาคม ขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการระบบรางทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสาขาที่รัสเซียมีความเชี่ยวชาญ รองนายกรัฐมนตรีจึงได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนภาคเอกชนของรัสเซียที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรางและรถไฟฟ้าเข้ามาลงทุนในไทย ในด้านการท่องเที่ยว ไทยและรัสเซียยินดีที่ได้ทราบว่า ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมาเยือนไทยเป็นจำนวนกว่าล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวจากยุโรป นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปรัสเซียก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกด้วย    

ที่มา : http://www.thaigov.go.th