ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ยังเจรจาไม่ลุล่วงในประเด็นแรงงานสงครามโลกครั้งที่ 2

Sep 21 , 2019. NHK World.

เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ พบกันที่กรุงโตเกียวเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน เพื่อหารือประเด็นแรงงานช่วงสงคราม หลังจากเจรจากัน 3 ชั่วโมง ทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถประสานทัศนะให้ใกล้เคียงกันได้

ปีที่แล้วศาลฎีกาเกาหลีใต้พิพากษาตัดสินให้บริษัทญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งจ่ายค่าเสียหายแก่คนเกาหลีที่ระบุว่าพวกตนถูกบังคับใช้แรงงาน เพื่อทำงานให้แก่บริษัทเหล่านั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

นายชิเงกิ ทากิซากิ อธิบดีกรมกิจการเอเชียและโอเชียเนียของญี่ปุ่น เรียกร้องให้เกาหลีใต้ปรับแก้สิ่งที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศให้ถูกต้อง

รัฐบาลญี่ปุ่นยึดถือจุดยืนที่ว่าสิทธิใด ๆ ต่อข้อเรียกร้องทั้งหลายได้ยุติลงหมดแล้วโดยสมบูรณ์และเป็นที่สุดเมื่อปี 2508 เมื่อญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ปรับความสัมพันธ์ต่อกันสู่ระดับปกติ

ทั้งสองฝ่ายยืนยันกันแล้วว่า พวกตนจะสื่อสารกันต่อไปเพื่อคลี่คลายปัญหาโดยเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างก็เห็นพ้องว่าเป็นประเด็นทวิภาคีที่สำคัญยิ่ง

CR: NHK World.