ญี่ปุ่นยอมรับข้อเรียกร้องของเกาหลีใต้ที่ให้มีการเจรจาเรื่องมาตรการควบคุมการส่งออก

Sep 20 , 2019. NHK World.

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าจะเจรจากับเกาหลีใต้เรื่องมาตรการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นของญี่ปุ่น

ก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ เกาหลีใต้ได้เริ่มกระบวนการร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกเรื่องมาตรการของญี่ปุ่น และได้เรียกร้องให้ญี่ปุ่นร่วมเจรจาระดับทวิภาคี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการขององค์การการค้าโลก

นายอิชชู ซูงาวาระ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น กล่าวในวันศุกร์ที่ 20 กันยายนว่า รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจรับข้อเรียกร้องของเกาหลีใต้

นายซูงาวาระกล่าวว่า ญี่ปุ่นยืนยันจุดยืนเดิมที่ว่าการทบทวนเรื่องมาตรการควบคุมการส่งออกของตนสอดคล้องกับกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก และว่าญี่ปุ่นจะชี้แจงเรื่องนี้ต่อเกาหลีใต้อย่างถี่ถ้วน

เมื่อเดือนกรกฎาคม ญี่ปุ่นได้เริ่มใช้มาตรการตรวจสอบการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นต่อวัสดุ 3 จำพวกที่ส่งออกยังเกาหลีใต้ วัสดุเหล่านี้ใช้ในการผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งรวมถึงสารกึ่งตัวนำ

เกาหลีใต้กล่าวว่าการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่นมีแรงจูงใจทางการเมือง และเป็นการเลือกปฏิบัติต่อเกาหลีใต้ แต่ญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการเช่นนี้จำเป็นต่อการควบคุมดูแลการส่งออกสินค้าจากญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม

ประเด็นนี้จะถูกส่งไปรับการพิจารณาโดยคณะอนุญาโตตุลาการขององค์การการค้าโลก หากทั้งสองชาติไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ภายใน 60 วันหลังเริ่มเจรจา

CR: NHK World