เกาหลีใต้ออกมาตรการรับมือการลดลงของประชากร

18 ก.ย. 2019 11:15:41 สำนักข่าวไทย

โซล 18 ก.ย. – เกาหลีใต้ออกหลายมาตรการเพื่อรับมือการลดลงของประชากร หลังสำนักงานสถิติคาดการณ์ว่า ในปี 2610 เกาหลีใต้จะเหลือประชากรเพียง 39 ล้านคน จาก 51.7 ล้านคนในปีนี้ อันเนื่องมาจากอัตราการเกิดลดลง โดยในปัจจุบันสตรีเกาหลีใต้แต่ละคนมีบุตรเฉลี่ยเพียง 0.98 คน จากเดิมที่เคยมีบุตรเฉลี่ยคนละ 2.1 คน

มาตรการที่เกาหลีใต้ออกมาใหม่ครอบคลุมตั้งแต่การปรับสัดส่วนกำลังทหาร ไปจนถึงการปรับสัดส่วนจำนวนครู โดยเกาหลีใต้คาดว่า ในปี 2580 เกาหลีใต้จะมีทหารเกณฑ์เพียงไม่ถึง 200,000 นาย จาก 350,000 นาย ในปี 2561 ส่วนทหารประจำการจะเหลือเพียง 500,000 นาย ภายในปี 2565 จาก 599,000 นายในปี 2561 โดยจะปฏิรูปกองทัพให้หันมาใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น เช่น โดรนติดอาวุธ และดาวเทียมสอดแนม

ขณะเดียวกันเกาหลีใต้ยังจะปรับสัดส่วนจำนวนครูลงด้วย เนื่องจากคาดว่าประชากรในวัยศึกษา อายุระหว่าง 6-21 ปี จะลดลงเหลือเพียง 6 ล้านคนในปี 2573 จากที่เคยมี 8.46 ล้าน คน เมื่อปี 2560 

อัตราการเกิดที่ลดลงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่คนรุ่นหนุ่มสาวของเกาหลีใต้พยายามหลีกเลี่ยง 3 ช่วงเวลาสำคัญของชีวิต คือ การมีคู่ การแต่งงาน และการมีบุตร เนื่องจากไม่สามารถหางานที่ดีได้ ในสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องมายาวนาน.

CR: สำนักข่าวไทย