เกาหลีใต้อ้างชัยชนะเหนือญี่ปุ่นจากคำตัดสินของ WTO

Sep 11 , 2019. NHK World.

เกาหลีใต้ได้อ้างชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในข้อพิพาทด้านการค้ากับญี่ปุ่น โดยระบุว่า ในรายงานขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ไม่มีการพิสูจน์ว่าเกาหลีใต้ทำผิดกฎของ WTO ในประเด็นพิพาทส่วนใหญ่ จากการที่เกาหลีใต้เก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดจากวาล์วที่ใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตในญี่ปุ่น

กระทรวงการค้าของเกาหลีใต้ออกแถลงการณ์หลังคณะกรรมการอุทธรณ์ของสำนักงานระงับข้อพิพาทของ WTO ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าว

กระทรวงการค้าของเกาหลีใต้ระบุว่า คณะกรรมการดังกล่าวปฏิเสธคำกล่าวอ้างของญี่ปุ่น 8 ประเด็นจากประเด็นพิพาทสำคัญทั้งหมด 9 ประเด็น

ประเด็นเหล่านั้น รวมถึง ประเด็นที่ว่าการนำเข้าวาล์วจากญี่ปุ่นสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้หรือไม่ และความเสียหายนั้นถูกวิเคราะห์ด้วยความเป็นกลางและเหมาะสมหรือไม่

กระทรวงการค้าของเกาหลีใต้กล่าวว่า รายงานดังกล่าวยอมรับข้อกล่าวอ้างของญี่ปุ่นที่ว่า เกาหลีใต้ไม่ได้อธิบายว่าวาล์วที่นำเข้าจากญี่ปุ่นได้ทำให้ราคาของสินค้าในเกาหลีใต้ลดต่ำลงหรือไม่

ทางกระทรวงยังระบุด้วยว่า เกาหลีใต้จะใช้กระบวนการของ WTO ต่อไปเพื่อคลี่คลายข้อพิพาทด้านการค้าและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นที่ว่า รายงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ของ WTO เรียกร้องให้เกาหลีใต้แก้ไขภาษีที่เก็บจากวาล์วที่นำเข้าจากญี่ปุ่น

CR: NHK World