ฟิลิปปินส์ยกเลิกซื้อ-ขายข้าว G to G “จุรินทร์” ชี้ ส่งออกข้าวเสรี-เพิ่มมากขึ้น

วันที่ 10 September 2019 – 17:41 น. ประชาชาติธุรกิจ

แฟ้มภาพ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบรัฐบาลฟิลิปปินส์แจ้งไม่ต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ได้หารือกับกระทรวงต่างประเทศถึงกรณีรัฐบาลฟิลิปปินส์แจ้งไม่ต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ (รัฐต่อรัฐ หรือ G to G) ออกไปอีก 2 ปี คือ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.61- 31 ธ.ค.63

“กฎหมายการเปิดเสรีนำเข้าข้าว ได้มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นการยกเลิกการจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ และให้ผู้ค้าเอกชนสามารถนำเข้าข้าวได้อย่างเสรี เป็นผลให้องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NFA) จะไม่นำเข้าข้าวอีกต่อไป ทำให้ฟิลิปปินส์ไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอการต่ออายุบันทึกความตกลงดังกล่าวได้”

ทั้งนี้ กระทรวงต่างประเทศเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวจะทำให้ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะสามารถขยายปริมาณการส่งออกข้าวไปยังฟิลิปปินส์

CR:ประชาชาติธุรกิจ