พิษสงครามการค้าเกาหลี-ญี่ปุ่น ตั๋วเครื่องบินเหลือเที่ยวละ 10 ดอลลาร์

Sep 10, 2019( Last update Sep 10, 2019 14:56 ) VoiceTV

ผลกระทบจากสงครามการค้ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ส่งผลให้ตั๋วเครื่องจากเกาหลีใต้ไปญี่ปุ่นถูกลงกว่า 60 -80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับราคาของตั๋วเครื่องบินในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ตามการอ้างอิงของ Airplus เว็บไซต์ผู้ให้จัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินพบว่า ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวจากเมืองฟุกุโอกะและเมืองฮิบารากิ ไปยัง กรุงโซล เกาหลีใต้ มีราคาเพียง 1,000 เยน หรือประมาณ 300 บาทและจากสนามบินนาริตะ โตเกียว หรือสนามบินคันไซในโอซากะ ราคาตั๋วไป โซลเพียง 1,500 เยน หรือประมาณ 420 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 60-80 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตามหากรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินตั๋วเครื่องบินกรุงโซลก็ยังมีราคาเพียง 8,000 -12,000 เยนเท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดืนอกันยายนของปีที่แล้วที่มีราคาถึง 23,000 – 24,000 เยน

สถานการณ์การท่องเที่ยวของคนญี่ปุ่นในเกาหลีใต้นั้นเป็นผลมาจากความตึงเครียดในสงครามการค้าระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงเทศกาลซูซอกของเกาหลีใต้ในช่วงกลางเดือนกันยายน ในปีนี้มียอดจองแพ็กเกจท่องเที่ยวเดินทางไปญี่ปุ่นของคนเกาหลีใต้ลดลงถึง 80 เปอร์เซ็นต์

ตัวเลขนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมจากสมาคมการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ระบุว่า นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่ไปเยือนเกาหลี ลดลง 2.7 เปอร์เซ็นต์และนักท่องเที่ยวเกาหลีเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นน้อยลง 7.6 เปอร์เซ็นต์ 

ขณะที่สายการบินของเกาหลีใต้อย่างโคเรียนแอร์และเอเชียน่า แอร์ไลน์ก็ปรับลดเที่ยวบินจากเกาหลีใต้ไปญี่ปุ่นด้วยเช่นกันโดยให้เหตุผลว่า ความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวลดน้อยลง

ที่มา CNN / Nikkei

CR:VoiceTV