ตัวเลขเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นประจำเดือนกรกฎาคมลดลง

Sep 09 , 2019. NHK World.

เจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นระบุว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นประจำเดือนกรกฎาคมเกินดุล แต่มูลค่าการเกินดุลลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นตัวชี้วัดการค้าและการลงทุนของประเทศกับประเทศอื่น ๆ ในโลก

กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นระบุว่า ตัวเลขเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 18,600 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเกินดุล 61 เดือนต่อเนื่อง

แต่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตัวเลขเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ลดลงมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์

การเกินดุลที่มากที่สุดมาจากการจ่ายเงินปันผลและดอกเบี้ย ที่บริษัทญี่ปุ่นได้รับจากบริษัทลูกของตนในต่างประเทศ การเกินดุลบัญชีรายรับหลักเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 1 แบบปีต่อปีในรูปของเงินเยน อยู่ที่มากกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์

แต่ว่า ยอดขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 600 ล้านดอลลาร์ ไปอยู่ที่เกือบ 700 ล้านดอลลาร์

ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่กำลังดำเนินอยู่ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำไปยังประเทศจีน

CR:NHK World