อาเซียนส่งคณะผู้ตรวจสอบการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์-เลสเต

Sep 05 , 2019. NHK World.

คณะผู้ตรวจสอบของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ได้เริ่มต้นภารกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงในการตัดสินว่า ติมอร์-เลสเตมีคุณสมบัติเพียงพอในการเข้าร่วมกรอบงานของอาเซียนหรือไม่

ติมอร์-เลสเตได้รับเอกราชเมื่อปี 2545 และได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนเมื่อปี 2554 แต่ความคืบหน้าเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากมีความกังวลในบรรดาชาติสมาชิกว่า ติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็นชาติที่มีปัญหาด้านการเงินจะไม่สามารถทำตามข้อกำหนดด้านการเงินของอาเซียนได้

ต่อเรื่องนี้ เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้แทนจากชาติสมาชิกต่าง ๆ ได้ไปเยือนกรุงดิลี นครหลวงของติมอร์-เลสเตเป็นครั้งแรก

คณะกรรมการได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของติมอร์-เลสเต

นายดีโยนีซียู บาโบ โซวารึช รัฐมนตรีต่างประเทศของติมอร์-เลสเต ได้เน้นย้ำว่า การเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาติมอร์-เลสเต

นายโซวารึชแสดงความหวังว่า คณะกรรมการจะปูทางให้ติมอร์-เลสเตเข้าสู่อาเซียนได้

แหล่งข่าวในอาเซียนระบุว่า ชาติสมาชิกบางชาติสงวนท่าทีในการรับเข้าเป็นสมาชิก โดยอ้างถึงประชากรราวร้อยละ 40 ของประเทศที่ยังคงยากจนอยู่

ทว่า แหล่งข่าวระบุว่า มีประเทศจำนวนมากขึ้นกำลังสนับสนุนให้ติเมอร์-เลสเตเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน ในขณะที่ติมอร์-เลสเตกำลังเพิ่มความพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจสอบจะสิ้นสุดการเยือนติมอร์-เลสเตในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน

CR:NHK World.