ญี่ปุ่นเรียกร้องเกาหลีใต้ให้อธิบายเกี่ยวกับมาตรการส่งออกที่เข้มงวดมากขึ้นต่อญี่ปุ่น

Sep 04 , 2019. NHK World.

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ระบุว่าได้เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้อธิบายเหตุผลที่จะถอนญี่ปุ่นออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษในการส่งออก

เกาหลีใต้ประกาศมาตรการดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วและขอความเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคมจนถึงวันอังคารที่ 3 กันยายน

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ระบุว่าได้ยื่นความคิดเห็นและคำถามต่อรัฐบาลเกาหลีใต้ และว่า ถ้ารัฐบาลเกาหลีใต้ทำตามแผนการนี้โดยไม่มีคำตอบที่ชัดเจนใด ๆ ต่อคำถามที่ยื่นไป ญี่ปุ่นจะถือว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการตอบโต้ที่ทำตามอำเภอใจโดยไม่มีเหตุผล

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ยังกล่าวอีกว่า ต้องการให้รัฐบาลเกาหลีใต้ให้เหตุผลโดยละเอียดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนี้และให้อ้างอิงกฎหมายที่เป็นฐานของมาตรการนี้ด้วย

ถ้าญี่ปุ่นถูกถอนออกจากบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่น่าเชื่อถือของเกาหลีใต้ บริษัทของญี่ปุ่นจะต้องยื่นเอกสารมากขึ้นในการที่จะนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้เข้ามาในญี่ปุ่น และคาดว่ากระบวนการตรวจสอบก็จะใช้เวลามากขึ้นด้วย

CR:NHK World