ไทย-สิงคโปร์ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

4 กันยายน 2562 ศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม

วันนี้ (4 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ สรุปสาระสำคัญดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และแสดงความยินดีที่ไทยและสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมายาวนาน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการทำงานและความร่วมมือกับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ในทุกมิติอย่างสร้างสรรค์ การนี้รองนายกรัฐมนตรีหวังว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะอำนวยความสะดวกในการเตรียมการรับเสด็จและถวายการต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงนำคณะข้าราชการและนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปศึกษาดูงานช่วงเดือนตุลาคมด้วย

เอกอัครราชทูตสิงคโปร์รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดำรงตำแหน่งในไทย พร้อมทั้งขอบคุณรัฐบาลไทยที่สนับสนุนการกระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและการทหาร สะท้อนได้จากในการใช้พื้นที่ฝึกสำหรับกองทัพสิงคโปร์ในไทยและการส่งกำลังบำรุงระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศสิงคโปร์ ทั้งนี้เอกอัครราชทูตสิงคโปร์แสดงความชื่นชมบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียนที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ช่วยสร้างความเจริญเติบโตแก่ภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อรับมือกับภัยคุกคามกลุ่มก่อการร้าย การแพร่ขยายแนวคิดสุดโต่ง และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยหวังให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรองระหว่างหน่วยงานของไทยและสิงคโปร์ อันจะเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาคอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องในการพัฒนาประเทศด้านดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมวิสัยทัศน์และความสำเร็จของสิงคโปร์ในการพัฒนาประเทศสู่การเป็นรัฐอัจฉริยะ (Smart Nation) จากการประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด และขอบคุณสิงคโปร์ที่ให้การสนับสนุนไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ซึ่งไทยพร้อมที่จะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนภายในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา รวมทั้งประชาคมโลกต่อไป

CR:รัฐบาลไทย