เกาหลีใต้จะมีคนสูงอายุเกือบครึ่งประเทศในอีกไม่ถึง 50 ปี

2 ก.ย. 2019 11:38:24 สำนักข่าวไทย

เซจง 2 ก.ย.- สำนักงานสถิติของเกาหลีใต้ออกแถลงการณ์ในวันนี้ คาดการณ์ว่า สัดส่วนประชากรเกาหลีใต้ที่มีอายุ 65 ปี หรือมากกว่า จะเพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว เนื่องจากมีอัตราการเกิดน้อยลง

สถิติระบุว่า ภายในปี พ.ศ. 2610 เกาหลีใต้จะเหลือประชากรเพียง 39 ล้านคน เทียบกับ 51.7 ล้านคนในปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2610 จะมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 65 ปี หรือมากกว่ามากถึง ร้อยละ 46.5 ของประชากร ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับปีนี้ ซึ่งมีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพียงร้อยละ 14.9  

ปีทีแล้วเกาหลีใต้มีอัตราการเกิดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เพียงร้อยละ 0.98 โดยอัตราการเกิดที่ต่ำ เป็นผลสืบเนื่องมาจากคนรุ่นหนุ่มสาวพยายามหลีกเลี่ยง 3 ช่วงเวลาสำคัญในชีวิต คือ การมีคู่ การแต่งงาน และการมีบุตร เนื่องจากไม่สามารถหางานที่ดีได้ในสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องมายาวนาน

ส่วนจำนวนประชากรโลกนั้น คาดว่า ในปี พ.ศ. 2610 โลกจะมีประชากร 10,380 ล้านคน เทียบกับปัจจุบันที่ 7,710 ล้านคน  และจะมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 65 ปี หรือมากกว่า เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.6 เทียบกับปัจจุบันที่ร้อยละ 9.1.

CR: สำนักข่าวไทย