โตโยต้าเปิดโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี รถยนต์ที่ประเทศไทย

Aug 31 , 2019. NHK World

โตโยต้า มอเตอร์ระบุว่าทางบริษัทได้เปิดโรงงานเพื่อการรีไซเคิลแบตเตอรีรถยนต์ที่ประเทศไทย โดยถือเป็นโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรีรถยนต์แห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกญี่ปุ่น

มีการเปิดโรงงานให้สื่อมวลชนได้เข้าชมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม โรงงานดังกล่าวมีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบค่าความเสื่อมของแบตเตอรีได้ภายในไม่กี่นาที

พนักงานจะประกอบแบตเตอรีใหม่จากชิ้นส่วนของแบตเตอรีเก่า แบตเตอรีเหล่านี้จะนำไปใช้กับยานพาหนะ แผงเซลล์สุริยะ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ส่วนแบตเตอรีที่เสื่อมสภาพเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ก็จะถูกนำไปแยกชิ้นส่วนเพื่อนำโลหะไปใช้ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทโตโยต้าได้เปลี่ยนความสนใจของตนมายังกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟูในเอเชีย โดยหลายประเทศได้นำกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นมาปรับใช้ ทำให้กลายเป็นตลาดสำหรับพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและไฮบริดที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต

บริษัทโตโยต้าระบุว่า โรงงานของตนที่ประเทศไทยนั้นจะนำแบตเตอรีจากผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น ๆ มารีไซเคิลด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงาน

CR:NHK World