ญี่ปุ่นยื่นเรื่องประท้วงหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เยือนหมู่เกาะทาเกชิมะ

Aug 31 , 2019. NHK World.

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงต่อเกาหลีใต้เกี่ยวกับการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเกาหลีใต้ไปเยือนหมู่เกาะทาเกชิมะในทะเลญี่ปุ่น

ทั้งนี้ เกาหลีใต้ควบคุมหมู่เกาะดังกล่าว แต่ญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะหนึ่งของเกาหลีใต้ได้เดินทางเยือนหมู่เกาะดังกล่าวเมื่อเวลาราว 11.30 น. ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม

คณะดังกล่าวระบุว่า จุดประสงค์ของการเยือนครั้งนี้คือเพื่อประท้วงญี่ปุ่นที่ถอดเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศคู่ค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษในกระบวนการส่งออก รวมถึงวิธีการที่ญี่ปุ่นจัดการกับประเด็นแรงงานในสมัยสงครามด้วย

นายเค็นจิ คานาซูงิ อธิบดีกรมกิจการเอเชียและโอเชียเนียของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ขอให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งในสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำกรุงโตเกียวยื่นเรื่องประท้วง

นายคานาซูงิกล่าวว่า การไปเยือนดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้และเป็นเรื่องน่าเสียใจอย่างยิ่ง หากพิจารณาว่าหมู่เกาะทาเกชิมะเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนญี่ปุ่น ทั้งทางประวัติศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

CR:NHK World