กรุงโตเกียวได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกอีกครั้ง

Aug 30 , 2019. NHK World.

หน่วยงานวิจัยหนึ่งของนิตยสาร The Economist ของอังกฤษได้จัดอันดับให้กรุงโตเกียวเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกในรายชื่อล่าสุดซึ่งจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปี

The Economist Intelligence Unit หรือหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของนิตยสาร The Economist ได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม รายงานนี้จัดอันดับเมืองหลัก ๆ ของโลกโดยประเมินจากตัวชี้วัดต่าง ๆ ราว 50 รายการ เช่น อัตราการเกิดอาชญากรรม จำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

กรุงโตเกียวได้อยู่ในอันดับสูงที่สุดจาก 60 เมืองในการจัดอันดับประจำปี 2562 นับเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันตั้งแต่มีการเผยแพร่รายงานนี้ครั้งแรกเมื่อปี 2558

กรุงโตเกียวได้รับคะแนนสูงในด้านแผนการรับมือภัยพิบัติ และมีอัตราการเกิดอาชญากรรมรุนแรงและการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ต่ำ ทว่ารายงานนี้ยังชี้ว่ากรุงโตเกียวยังคงมีการทุจริตคอร์รัปชันและการก่ออาชญากรรมที่ดำเนินงานเป็นองค์กร

ในการจัดอันดับนี้ สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 2 ในขณะที่นครโอซากาซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นได้อันดับที่ 3

เมืองจำนวน 6 แห่งใน 10 อันดับแรกนั้นตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในขณะที่เมืองอื่น ๆ นอกจากนี้ได้แก่ กรุงวอชิงตันของสหรัฐ เมืองโทรอนโตของแคนาดา กรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ และกรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์ก

CR:NHK World