ญี่ปุ่นถอนสถานะพิเศษด้านการส่งออกของเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการ

Aug 28 , 2019. NHK WORLD.

ญี่ปุ่นได้ถอนเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศ ที่ได้สิทธิ์ใช้ขั้นตอนการส่งออก อย่างง่ายอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการเพิ่มความขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศที่มีอยู่ให้มากขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เรียกร้องให้สู้กับความเคลื่อนไหวครั้งนี้

ภายใต้กฎระเบียบใหม่ บริษัทบางแห่งจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งทำให้ขั้นตอนการส่งออกล่าช้าลง

ญี่ปุ่นได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธที่ 28 สิงหาคม

นายโยชิฮิเดะ ซูงะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ระบุว่า “ญี่ปุ่นได้ตัดสินใจครั้งนี้ เพื่อควบคุมระบบการส่งออกของเราอย่างเหมาะสม เนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติ”

ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประชุมเพื่อหารือถึงการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

นายอี นัก-ย็อน นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ ระบุว่า “เป็นเรื่องน่าผิดหวังอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นได้ใช้มาตรการที่ไม่เป็นธรรมนี้ เกาหลีใต้ได้ตอกย้ำข้อเรียกร้องของเราต่อญี่ปุ่นที่จะหารืออย่างจริงใจ ถึงวิธีที่ไม่บั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่น แต่เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น”

ถ้าหากการทูตล้มเหลว เกาหลีใต้ก็มีแผนสำรอง นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ได้เน้นย้ำข้อเสนอของเกาหลีใต้ ที่จะร้องเรียนการตัดสินใจของญี่ปุ่นต่อองค์การการค้าโลก หรือ WTO

CR:NHK WORLD