ญี่ปุ่นจะนำเข้าข้าวโพดเพิ่มเติมจากสหรัฐ

Aug 26 , 2019. NHK World.

ญี่ปุ่นจะซื้อข้าวโพดเพิ่มเติมจากสหรัฐผ่านข้อตกลงที่จะทำแยกกันกับข้อตกลงการค้ากับประเทศต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะลงนามในเดือนหน้า

เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าผลผลิตข้าวโพดในญี่ปุ่นได้รับความเสียหายจากแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการจัดหาข้าวโพดเพิ่มเติม

ข้อตกลงนี้มีขึ้น ในขณะที่สหรัฐกำลังแสวงหาผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรของตนรายอื่นเนื่องจากความขัดแย้งทางการค้ากับจีน

เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าบริษัทของญี่ปุ่นจะซื้อข้าวโพดเพิ่มเติมอีก 2,500,000 ตันเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณโดยทั่วไปในแต่ละปีที่ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐ โดยการนำเข้าเพิ่มเติมจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้นำเข้าข้าวโพดมากกว่าร้อยละ 90 จากสหรัฐ

CR:NHK World