ผู้นำญี่ปุ่นเรียกร้องให้เกาหลีใต้เคารพคำมั่นสัญญา

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม เวลา 18:56น. NHK World

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น เรียกร้องให้เกาหลีใต้ทำตามคำมั่นสัญญา ซึ่งรวมถึงข้อตกลงฉบับหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ผู้นำญี่ปุ่นกล่าวเช่นนี้ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม หลังจากที่เกาหลีใต้ประกาศว่าได้ตัดสินใจยุติข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับญี่ปุ่น

นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวว่าเกาหลีใต้ได้ดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวในการทำสิ่งที่ขัดต่อข้อตกลงปี 2508 ซึ่งข้อตกลงนี้ได้คลี่คลายประเด็นสิทธิเรียกร้องค่าชดใช้ในประเด็นแรงงานช่วงสงครามแล้ว

เขากล่าวว่าเป็นที่น่าเสียใจที่การกระทำของเกาหลีใต้ได้ส่งผลเสียต่อความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างสองชาติ

ผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นได้พยายามมาโดยตลอดที่จะหลีกเลี่ยงไม่กระทำสิ่งที่ก่อให้เกิดผลด้านลบต่อความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่น สหรัฐ และเกาหลีใต้ เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน

เขากล่าวว่าญี่ปุ่นจะประกันความปลอดภัยของตน รวมทั้งประกันสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค ด้วยการร่วมมือกับสหรัฐ

ผู้นำญี่ปุ่นเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะเรียกร้องต่อไปให้เกาหลีใต้ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันกับญี่ปุ่น

CR:NHK World