ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ตกลงจะติดต่อสื่อสารด้านการทูตกันต่อไป

Aug 21 , 2019. NHK World.

นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น กับนางคัง คย็อง-ฮวา รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ ตกลงที่จะติดต่อสื่อสารด้านการทูตกันต่อไปในการคลี่คลายสถานการณ์ที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ในประเด็นการบังคับใช้แรงงานในช่วงสงคราม

นายโคโนะกับนางคังได้พบปะกันที่จีนในวันพุธที่ 21 สิงหาคม โดยนี่เป็นการพบกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นได้ตัดสินใจถอนเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกระบวนการส่งออกที่ไม่ยุ่งยาก

นายโคโนะได้เอ่ยถึงคำพิพากษาของศาลฎีกาเกาหลีใต้ที่สั่งให้บริษัทจำนวนหนึ่งของญี่ปุ่นดำเนินการชดใช้ให้แก่บุคคลที่อ้างตนว่าเคยถูกบริษัทเหล่านี้บังคับใช้แรงงานในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

นายโคโนะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงข้อเรียกร้องของเขาที่ต้องการให้เกาหลีใต้แก้ไขสถานการณ์นี้ทันที โดยระบุว่า นี่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

อีกเรื่องหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาพูดกันคือ เรื่องของข้อตกลงว่าด้วยข้อมูลด้านการทหารเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทั่วไป หรือ จีโซเมีย ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง 2 ฝ่าย

ข้อตกลงนี้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกปี นับตั้งแต่ที่มีการลงนามกันเมื่อปี 2559 แต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถถอนตัวได้ด้วยการแจ้งความจำนงภายในวันที่ 24 สิงหาคม

นายโคโนะกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวหลังการพบปะว่า ควรมีการธำรงข้อตกลงจีโซเมียเอาไว้ต่อไป เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐ

ด้านนางคังนั้นบอกว่า เธอได้หารือข้อตกลงจีโซเมียกับนายโคโนะ แต่เธอไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดต่อข้อถามที่ว่า เกาหลีใต้จะต่ออายุจีโซเมียหรือไม่

CR:NHK World