การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน

Aug 20 , 2019. NHK World.

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังประสบปัญหาเนื่องจากเหตุพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน

ในช่วงไตรมาสระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน การเติบโตในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราที่ชะลอตัวหรือไม่กระเตื้องขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 5.0 ด้านเศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ 2.3 และสิงคโปร์มีอัตราเติบโตที่ร้อยละ 0.1

การส่งออกจากประเทศไทยและสิงคโปร์ลดลงท่ามกลางความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ของไทยลดลงต่ำที่สุดในรอบเกือบ 5 ปี และ การเติบโตของ GDP ของสิงคโปร์ลดลงต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี

ในทางตรงกันข้าม อัตราการเติบโตของเวียดนามสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 6.7 เนื่องจากการส่งออกไปยังสหรัฐที่เป็นไปอย่างคึกคัก

ธนาคารกลางแห่งอินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซียได้ตัดลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของตนแล้ว

CR:NHK World