ฟิลิปปินส์มียอดผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกแล้วกว่า 800 คน

 20 ส.ค. 2019 16:04:34 สำนักข่าวไทย

มะนิลา 20 ส.ค. – กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์แถลงวันนี้ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ มีจำนวนถึง 807 คน และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 188,562 คน

รายงานระบุว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่รวบรวมได้ในช่วงวันที่ 1 มกราคมจนถึงวันที่ 3 สิงหาคมปีนี้ โดยตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสองเท่าจากในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีผู้ป่วยจำนวน 93,149 คน และตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 497 คน พื้นที่ที่มีการระบาดหนักที่สุดได้แก่ ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ยังพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุระหว่าง 5-9 ปี โดยมีจำนวนถึง 43,047 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของทั้งหมด 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ระบุว่า ตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออกยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้ขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด กระทรวงสาธารณสุขออกคำเตือนว่า จำนวนผู้ป่วยอาจเพิ่มขึ้นไปจนถึงตุลาคม เนื่องจากเป็นฤดูฝน.

CR:สำนักข่าวไทย