ผู้นำสิงคโปร์กล่าวว่าสหรัฐและจีนยังไม่สามารถหาหนทางปรองดองได้

Aug 19 , 2019. NHK World.

นายกรัฐมนตรีลี เซียน ลุงแห่งสิงคโปร์ แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีต่อเศรษฐกิจโลก

นายกรัฐมนตรีลี เซียน ลุงแสดงความเห็นข้างต้นในสุนทรพจน์ประจำวันชาติที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม

ผู้นำสิงคโปร์กล่าวว่าทั้งสหรัฐและจีนยังไม่สามารถหา “ยาวิเศษ” มาสมานความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายได้ ทั้งยังเน้นย้ำว่าสหรัฐควรสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับจีน เพื่อที่ว่าทั้งสองชาติจะสามารถพึ่งพากันและกันได้ในแง่เศรษฐกิจ

นายลี เซียน ลุงกล่าวด้วยว่าจีนในฐานะที่เป็นมหาอำนาจโลกจำเป็นต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์และมุมมองของชาติต่าง ๆ

การร่วงลงอย่างมากของการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำไปยังจีน ส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ชะลอตัวอย่างหนัก

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ของสิงคโปร์ประจำไตรมาสเดือนเมษายน-มิถุนายน เติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี

CR:NHK World