สิงคโปร์เล็งยกเลิกใบ ตม.แบบกระดาษภายในปี 2021

Aug 14, 2019. Last update Aug 14, 2019 20:18

รัฐบาลสิงคโปร์ขยายเวลาทดสอบระบบกรอกข้อมูล ตม.แบบ ‘ออนไลน์’ เพื่อให้ครอบคลุมชาวต่างชาติที่เดินทางมากับสายการบิน-รถโดยสาร-เรือเฟอร์รีที่ร่วมโครงการ ตั้งเป้ายกเลิกใบ ตม.แบบกระดาษในอีก 2 ปีข้างหน้า

หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม.สิงคโปร์ (ICA) เปิดทดสอบระบบกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครอบคลุมถึงชาวต่างชาติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา ผู้ที่เดินทางไปสิงคโปร์สามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง หรือในแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ได้ล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง

หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์กล่าวว่า “ผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ แต่ใช้วิธีสแกนข้อมูลชีวภาพของหนังสือเดินทางเท่านั้น ข้อมูลทุกอย่างจะถูกบันทึกและส่งไปยังหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ โดยที่ผู้เดินทางไม่ต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง”

ทั้งนี้ ระบบ ตม.ออนไลน์แบบใหม่จะครอบคลุมและรับรองผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางมากับสายการบิน รถโดยสาร และเรือเฟอร์รีที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยสายการบินจะรวมถึงแอร์เอเชีย เจ็ตสตาร์ เอเชีย, คาเธ่ย์ แปซิฟิค, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ส่วนรถโดยสารข้ามประเทศ ได้แก่ ทรานส์เฟอร์ ทราเวล และเรือเฟอร์รี ได้แก่ บาตัมฟาสต์เฟอร์รี, บินตัน รีสอร์ต, ฮอไรซันฟาสต์ และมาเจสติก ฟาสต์เฟอร์รี

ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางมากับสายการบิน รถ และเรืออื่นๆ ที่ไม่ได้ร่วมโครงการ ยังต้องกรอกใบ ตม.แบบกระดาษ แต่รัฐบาลสิงคโปร์ตั้งเป้าว่าจะยกเลิกการกรอกใบ ตม.แบบกระดาษให้ได้ภายในปี 2021 พร้อมระบุว่า การพัฒนาระบบกรอกใบ ตม.ออนไลน์มีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนเอกสารและการระบายผู้โดยสารขาออกที่สนามบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองจุดต่างๆ ในประเทศ

ทั้งนี้ ตม.สิงคโปร์ได้ทดสอบระบบกรอกใบ ตม.ออนไลน์ตั้งแต่เดือน ต.ค.2018 โดยผู้เดินทางไปสิงคโปร์สามารถลงทะเบียนในการเดินทางเข้าสิงคโปร์ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงเปิดให้ผู้โดยสารทดสอบการกรอกข้อมูล ตม.ออนไลน์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วย

ที่มา CNA/ Today Online

CR:VoiceTV