ประชุม Round Table Discussion กับ APEC Secretariat

Aug 02 , 2019. ศูนย์เอเปค สถาบันอาณาบริเวณศึกษา

ศูนย์เอเปค สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ประชุม Round Table Discussion กับ APEC Secretariat นำโดย Dr. Denis Hew, Director of Policy Support Unit,T. Renee Watkins, Program Director และ Mr. Eduardo Pedrosa, Secretary General Pacific Economic Cooperation Council (PECC) เรื่อง APEC after Bogor goal 2020 และการจัด Panel Discussion งาน TU-CAPS ปลายปีนี้ ภายใต้หัวข้อ Trade Liberalisation beyond Bogor Goals ซึ่งจะมีประเด็นสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับ Modern Trade Agenda เช่น digital trade และ cross-border data flows เป็นต้น